CU Logo
AHS Logo

 

 Tools คืออะไร?
	Tools หรือ เครื่องมือ ในที่นี้หมายถึง Bioinformatic Tools ซึ่งคือโปรแกรมที่ไว้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนเพื่อทำให้ข้อมูลนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ซึ่งโปรแกรมที่ว่านี้ อาจเป็นเพียงโปรแกรมง่ายๆ ไปจนถึงกราฟฟิคขั้นสูง หรือเป็นโปรแกรมที่เป็นบริการทางเว็บไซต์เป็นต้น

 

 

Tools

 

 

 

 NCBI's Blast
	NCBI's Blast (The Basic Local Alignment Search Tool) เป็นเครื่องมือที่้ใช้เปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์หรือโปรตีน

	blast

 

ที่มา.... Powerpoint ของ อาจารย์เทวฤทธิ์

 

 

กลับสู่ด้านบน